Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη

Τίτλος: "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις"
Πρόγραμμα Σπουδών

Οργάνωση και συντονισμός του προγράμματος: Καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου

Το Πρόγραμμα άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, διδάσκεται ανελλιπώς από τότε και προσφέρεται στους φοιτητές όλων σχεδόν των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Στο διάστημα 1994-2016 δίδαξαν στο Πρόγραμμα περίπου 150 μέλη ΔΕΠ από όλα σχεδόν τα Τμήματα του Α.Π.Θ. (Τμήματα Ψυχολογίας, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Νομικής, Πληροφορικής, κ.ά.) και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας.

Έγιναν περισσότερες από 130 διαφορετικές εισηγήσεις σε θέματα όπως τα ακόλουθα:

 • Εκπαίδευση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την Ειρήνη
 • UNESCO - Πολιτισμός Ειρήνης (βασικές έννοιες και προγράμματα δράσης)
 • Οι διεθνείς θεσμοί και ο ρόλος τους στην ειρηνική επίλυση των διαφορών
 • Κοινωνικός αποκλεισμός
 • Τα Δικαιώματα και η προστασία των προσφύγων
 • Θέματα Γενετικής και Βιοηθικής
 • Προβλήματα νερού και περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα και η ειρηνική επίλυση τους
 • Θρησκευτική ελευθερία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Παραβατικότητα ανηλίκων και τα δικαιώματα του παιδιού
 • Πληροφορική και Τεχνολογία σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου
 • Ο κινηματογράφος της μετανάστευσης ως μοχλός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης
 • Εξορύξεις χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα: οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες.
 • Πυρηνική ενέργεια - Θετικές και αρνητικές χρήσεις
 • Τα παιδιά του δρόμου
 • Μορφές μη-βίας και έρευνες για την Ειρήνη κ.ά.

Στο διάστημα 1994-2016 ενεγράφησαν και παρακολούθησαν το Πρόγραμμα (γραπτές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών) περισσότεροι από 6000 φοιτητές από διάφορα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν επίσης: ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Π. Κασσέρης, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της χώρας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κ.ά.), εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με τη UNICEF, εκπρόσωποι ΜηΚυ.Ο., κ.ά.

Η συμβολή στο Πρόγραμμα όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων είναι εθελοντική και αφιλοκερδής προσφορά στην Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ.