Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master's in Human Rights and Democratisation-E.MA) διευθύνεται από το ομώνυμο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation - EIUC), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από την Ιταλική κυβέρνηση. Δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου, σε επίπεδο θεωρίας και πράξης, με σπουδές που διεξάγονται στη Βενετία και σε ένα - κατ' επιλογήν - από τα 41 συμμετέχοντα πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Έδρα UNESCO, το οποίο είναι ένα από τα 15 ιδρυτικά ΑΕΙ και το συντονίζον Πανεπιστήμιο από ελληνικής πλευράς.

Έτος έναρξης της συμμετοχής του Α.Π.Θ./Έδρα UNESCO στο Πρόγραμμα: 1998.

Διευθύντρια του Προγράμματος στην Ελλάδα: Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου (Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.).

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Καθηγήτρια Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου (Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.).

Από το 1998 κ.ε., η Έδρα UNESCO επέλεξε μεγάλο αριθμό αποφοίτων από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας για να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος από το 1999 κ.ε. δίδαξαν στους αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /Έδρα UNESCO, πολλά μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του Α.Π.Θ. (Τμήματα Ψυχολογίας, Νομικής, Αγγλικής Φιλολογίας, Ιατρικής, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής, κ.ά.).

Δίδαξαν επίσης, αξιωματούχοι της UNESCO, όπως ο Ειδικός Σύμβουλος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Καθηγητής κ. Dumitru Chitoran, ο Γενικός Διευθυντής της UNICEF κ. Ηλίας Λυμπέρης, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γεώργιος Μόσχος κ.ά.

Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται είναι σχετικά με τους ακόλουθους θεματικούς άξονες του Προγράμματος:

 • Θέματα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη. Για έναν Πολιτισμό Ειρήνης
 • Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θέματα Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
 • Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα

Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας είναι:

 • Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη: Για έναν Πολιτισμό Ειρήνης
 • Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και ο ρόλος της UNICEF
 • Δικαιώματα της γυναίκας και δημοκρατία
 • Ομάδες μη προνομιούχες: πρόσφυγες, μετανάστες
 • Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Κοινωνικά Κινήματα: κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις
 • Δικαιώματα του Ανθρώπου και Βιοηθική
 • Θεωρίες μη βίας: Μ. Γκάντι, Μ. Λ. Κινγκ, Θορώ
 • Εισαγωγή στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο κ.ά.

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος βλέπε εδώ.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εκπονήθηκε, στην Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ., υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, μεγάλος αριθμός ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών Διατριβών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Α.).