2008: Δραστηριότητες της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. για τα 60 χρόνια (1948-2008) της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Αναλυτικά η έκθεση

1997-2006: Έκθεση δραστηριοτοτήτων της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ.
Αναλυτικά η έκθεση