Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη ήταν εκπαιδευτική μη κερδοσκοπική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1986. Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του Ινστιτούτου ήταν:

α) να κάνει γνωστή στη χώρα μας και να προωθήσει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και
β) να συμβάλει στη διαμόρφωση φιλειρηνικής συνείδησης και μιας κοινής γνώμης που θα είναι ευαίσθητη στα προβλήματα της ανθρωπότητας και στις παραβάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην αλληλεξάρτηση των λαών της γης και την ενότητα όλων των ανθρώπων.

 

Δραστηριότητες:

Α. Εκπαίδευση
Στο διάστημα 1986-1998 το Ινστιτούτο οργάνωσε:
α) Έναν ετήσιο κύκλο μαθημάτων,
β) Δέκα Ημερίδες και Συνέδρια, ενδεικτικά αναφέρονται:
•"Το Σχολείο στην υπηρεσία της Ειρήνης" (1991, Α.Π.Θ.)
•"Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα", (1993, Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Α.Π.Θ.
•"UNESCO και Πανεπιστήμια: εκπαίδευση για έναν πολιτισμό Ειρήνης" (1995, Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης ("Δημήτρια") για τα 50 χρόνια του Ο.Η.Ε.

Σ΄ αυτές τις συναντήσεις έγιναν περίπου 80 εισηγήσεις σε θέματα όπως:
• Τεχνολογία και παγκόσμια αλληλεξάρτηση
• παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα
• κοινωνικός αποκλεισμός
• ναρκωτικά κ.ά.

γ) Επτά Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών
δ) Το Ινστιτούτο εισήγαγε και δίδαξε την Εκπαίδευση για την Ειρήνη σε Σχολές Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β. Έρευνα
Το Ινστιτούτο ασχολείται με την έρευνα στα ελληνικά σχολικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γ. Εκδόσεις
Το Ινστιτούτο εξέδωσε τα ακόλουθα βιβλία:
α) "Σύσταση του 1974 της UNESCO" κείμενο το οποίο και μετέφρασε στη γλώσσα μας
β) "Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου"
γ) "Η εκπαίδευση για την Ειρήνη στην προσχολική αγωγή"
δ) "Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα".
Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο συναφών Οργανισμών και Ιδρυμάτων σε πολλές χώρες και στις πέντε ηπείρους.

 

Χαρακτηριστικά:

Το Ινστιτούτο δεν ανήκει σε καμιά πολιτική, θρησκευτική ή φιλοσοφική ομάδα. Είναι η μόνη κίνηση στην Ελλάδα που εργάζεται για την Ειρήνη μέσα στην Εκπαίδευση και τους άξονες της εκπαιδευτική διαδικασίας.

•Το Ινστιτούτο είναι το ελληνικό Τμήμα διεθνών Οργανισμών σε σχέση συμβουλευτικού οργάνου με τον ΟΗΕ, την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης
•Η δραστηριότητα του Ινστιτούτου έχει χαρακτήρα διεπιστημονικό
•Τέλος, η δραστηριότητα του Ινστιτούτου βασίζεται αποκλειστικά στην εργασία εθελοντών. Δράση. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη δραστηριοποιείται στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και των Εκδόσεων.