Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη

Διατμηματικό Μάθημα με τίτλο: "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις"
Πρόγραμμα Σπουδών

Οργάνωση και συντονισμός του ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού Προγράμματος της Έδρας UNESCO ΑΠΘ: Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Το Διατμηματικό Μάθημα της Έδρας UNESCO ΑΠΘ ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994, διδάσκεται ανελλιπώς από τότε και προσφέρεται από το Τμήμα Ψυχολογίας ως μάθημα ελεύθερης επιλογής στις φοιτήτριες και στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ.

Στο διάστημα 1994-2021 έχουν διδάξει στο Διατμηματικό Μάθημα της Έδρας UNESCO πάνω από 170 μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ.

Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 160 διαφορετικές εισηγήσεις σε θέματα όπως τα ακόλουθα:

 • Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη
 •  Δικαιώματα του Ανθρώπου, παραβιάσεις αυτών και Διεθνή Όργανα για την προστασία τους
 •  Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνείς Θεσμοί και ο ρόλος τους στην ειρηνική επίλυση των διαφορών
 •  Βασικές έννοιες και προγράμματα δράσης της UNESCO για έναν Πολιτισμό Ειρήνης
 •  Μορφές μη βίας και έρευνες για την Ειρήνη
 •  Εκπαίδευση και ετερότητα
 •  Δικαιώματα και πολιτική της αναπηρίας
 •  Έμφυλες διαστάσεις της ισότητας
 •  Θρησκεία και φύλο
 •  Θρησκευτική ελευθερία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 •  Νέες τεχνολογίες και ιδιωτική ζωή
 •  Δικαιώματα του παιδιού (παιδική εργασία, σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους)
 •  Διαπολιτισμικός διάλογος
 •  Κοινωνικός αποκλεισμός
 •  Ρατσισμός και ξενοφοβία (πρόσφυγες, μειονότητες)
 •  Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
 •  Βιοτεχνολογία και βιοηθική
 •  Ο κινηματογράφος της μετανάστευσης ως μοχλός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης
 •  Προβλήματα νερού και περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα και η ειρηνική επίλυση τους
 •  Πυρηνική ενέργεια - Θετικές και αρνητικές χρήσεις

Στο διάστημα 1994-2021 ενεγράφησαν και παρακολούθησαν το Διατμηματικό Μάθημα (με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου) περισσότεροι από 6.600 φοιτητές από διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ.

Στο Διατμηματικό Μάθημα της Έδρας UNESCO διδάσκουν Καθηγητές από διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ. Σε αυτό έχουν διδάξει επίσης μέλη ΔΕΠ και από άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας καθώς και εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών και ΜηΚυΟ.

Η συμβολή στο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όλων ανεξαιρέτως των διδασκόντων είναι εθελοντική και αφιλοκερδής, προσφορά στην Έδρα UNESCO ΑΠΘ.