Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation - ΕΜΑ) είναι το κύριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο αριστείας που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο την επιδίωξη της συνεχούς προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού μέσω της εκπαίδευσης, της εξειδικευμένης κατάρτισης και συνεργασίας για την έρευνα σε διεθνές επίπεδο, διαμέσου ενός δικτύου περιφερειακών συνεργατών. Η κύρια έδρα του Global Campus βρίσκεται στη Βενετία/Ιταλία, ενώ οι έδρες των περιφερειακών συνεργατών βρίσκονται στην Αργεντινή, την Αρμενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Λίβανο, τη Νότια Αφρική και την Ταϊλάνδη. Το ΕΜΑ είναι ένα εντατικό ετήσιο ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εκπαιδεύει κάθε χρόνο περίπου 90 πτυχιούχους στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Εκδημοκρατισμού. Ιδρύθηκε το 1997 χάρη στο όραμα 10 πρωτοπόρων Πανεπιστημίων και είναι το παλαιότερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το ΕΜΑ βασίζεται στη συμμετοχή 42 Πανεπιστημίων και Κέντρων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι διά της Έδρας UNESCO ΑΠΘ, ένα από τα ιδρυτικά Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Έτος έναρξης της συμμετοχής του ΑΠΘ/Έδρα UNESCO στο Πρόγραμμα: 1998

Διευθύντρια του Προγράμματος στην Ελλάδα: Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Από το 1998 κ.ε., η Έδρα UNESCO επέλεξε μεγάλο αριθμό αποφοίτων από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας για να φοιτήσουν στο πλαίσιο του ΕΜΑ σε Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος από το 1999 κ.ε. δίδαξαν στους αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι φοίτησαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /Έδρα UNESCO, πολλά μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ. (Τμήματα Ψυχολογίας, Νομικής, Αγγλικής Φιλολογίας, Ιατρικής, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής, κ.ά.).

Δίδαξαν επίσης αξιωματούχοι της UNESCO, όπως ο Ειδικός Σύμβουλος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Καθηγητής κ. Dumitru Chitoran, ο Γενικός Διευθυντής της UNICEF κ. Ηλίας Λυμπέρης, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γεώργιος Μόσχος κ.ά.

Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται είναι σχετικά με τους ακόλουθους θεματικούς άξονες του Προγράμματος:

 • Θέματα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη. Για έναν Πολιτισμό Ειρήνης
 • Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θέματα Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων
 • Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα

Μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας είναι:

 • Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη: Για έναν Πολιτισμό Ειρήνης
 • Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και ο ρόλος της UNICEF
 • Δικαιώματα της γυναίκας και δημοκρατία
 • Ομάδες μη προνομιούχες: πρόσφυγες, μετανάστες
 • Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Κοινωνικά Κινήματα: κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις
 • Δικαιώματα του Ανθρώπου και Βιοηθική
 • Θεωρίες μη βίας: Μ. Γκάντι, Μ. Λ. Κινγκ, Θορώ
 • Εισαγωγή στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο κ.ά.

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος βλέπε εδώ.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εκπονήθηκε, στην Έδρα UNESCO του ΑΠΘ, υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ, μεγάλος αριθμός Μεταπτυχιακών Διατριβών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Α.).