Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (Ελληνική ΜηΚυ.Ο.) και τη Διεπιστημονική Ομάδα Νέων Επιστημόνων του Ινστιτούτου και της "Έδρας", πραγματοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία, με αντικείμενο την εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου και την ειρήνη.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ειρήνης. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται (ασκήσεις και παιχνίδια βιωματικής μάθησης), αποβλέπουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους και να αναπτύξουν μεταξύ τους αισθήματα φιλίας και εμπιστοσύνης.

Κύριοι άξονες των ασκήσεων βιωματικής άσκησης είναι να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να αποκτήσουν συνείδηση της αλληλεξάρτησής τους, να εμβαθύνουν στις αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις και να αναζητούν τρόπους δημιουργικής επίλυσης των συγκρούσεων.

Επίσης, επειδή θεμέλιος λίθος των δημοκρατικών κοινωνιών είναι ο σεβασμός του συνανθρώπου και των δικαιωμάτων του, τα παιδιά μέσα από τις κατάλληλα σχεδιασμένες ασκήσεις-παιχνίδια, αποκτούν επίγνωση της διαφοράς των εννοιών "δικαιώματα / υποχρεώσεις", μαθαίνουν στην πράξη ποικίλα επιμέρους δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες και εξοικειώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τα σχετικά κείμενα των Διεθνών Οργανισμών όπως ο Ο.Η.Ε. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τους Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Η.Ε., UNICEF, UNESCO κ.ά.) και το ρόλο τους στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται (ασκήσεις, παιχνίδια, συνθήκες βιωματικής μάθησης) προέρχεται από σχετικές εκδόσεις του Ο.Η.Ε. της UNESCO, της UNICEF και άλλων διεθνών Οργανισμών.

Η ετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού ανατέθηκε στη Διεπιστημονική Ομάδα Φοιτητών - εκπαιδευτών της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ..

Από το 1998 μέχρι και το 2004 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις:

  • Μάρτιος και Απρίλιος 1998: σειρά παρεμβάσεων στα Μακεδονικά Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, 5η τάξη δημοτικού (σύνολο παιδιών: 55)
  • 20 και 21 Απριλίου 2000: Σχολή Καραβάνα (Λάρισα), 5η τάξη δημοτικού (σύνολο παιδιών: 60)
  • 15-19 Μαΐου 2000: εργαστήρια (workshops) εκπαίδευσης στα δικαιώματα του ανθρώπου και την ειρήνη σε μαθητές πολλών δημοτικών σχολείων της πόλης, στη διάρκεια της Πανελλήνιας Έκθεσης (UNICEF) με θέμα "Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους" (Α.Π.Θ.)
  • 18 και 19 Δεκεμβρίου 2000: Αρσάκειο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, 4η τάξη δημοτικού (σύνολο παιδιών: 37)
  • 14 και 15 Μαΐου 2001: 14ο δημοτικό σχολείο Ευόσμου (Θεσσαλονίκη), 6η τάξη (σύνολο παιδιών: 28)
  • 9 Δεκεμβρίου 2002: Πειραματικά Σχολεία Αλεξανδρούπολης, 5η τάξη (σύνολο παιδιών: 17)

Στις 23.6.2000, με επιστολή του Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, απευθύναμε, μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κείμενο (2000-Διεθνές Έτος για έναν Πολιτισμό Ειρήνης) σχετικό με τον Πολιτισμό Ειρήνης, τις αξίες που τον συνιστούν, καθώς και με τις σχετικές Αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών, και καλέσαμε τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν σχετικές δραστηριότητες μαζί με τους μαθητές.

Η ανταπόκριση από τα σχολεία της χώρας ήταν εξαιρετική. Πολλοί εκπαιδευτικοί, από όλη τη χώρα, σχεδίασαν και υλοποιούν με τους μαθητές τους δραστηριότητες για τον Πολιτισμό Ειρήνης.

Οι δραστηριότητες αυτές παρουσιάστηκαν το Δεκέμβριο 2001 σε Πανελλήνιο Συνέδριο που οργάνωσε η Έδρα UNESCO στη Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.).

Το Συνέδριο ήταν διεπιστημονικό και είχε τίτλο: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών στον Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο διάστημα 14 - 16 Δεκεμβρίου 2001.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Περιλήψεις Ομιλιών