Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. πρόσφερε σειρά μαθημάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ως ακολούθως:

1. Διάλεξη με θέμα "UNESCO και Προγράμματα Εκπαίδευσης για Έναν Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης" (από τη διευθύντρια της Έδρας UNESCO Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου) στους αξιωματικούς της Φρουράς Ρόδου, 6 Φεβρουαρίου 1998, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή της 95 ΑΔΤΕ Ρόδου, Στρατηγού κ. Α. Νικολοδήμου.

Η διάλεξη ήταν αφιερωμένη στην 50ή Επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Στο ακροατήριο (300 αξιωματικοί της Φρουράς Ρόδου και το κοινό της νήσου) διανεμήθηκαν:

α) Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αντίγραφα του βιβλίου του Μπούτρος Μπ. Γκάλι "Ένας Οδηγός για την Ειρήνη" (Ο.Η.Ε., 1992) και

β) κείμενο με τις βασικές περιπτώσεις συνεργασίας της UNESCO με τις Ένοπλες Δυνάμεις των κρατών-μελών της.

2. Τρίωρο μάθημα με θέμα "Η συμβολή της UNESCO στις διαδικασίες Οικοδόμησης της Ειρήνης" (από τη διευθύντρια της Έδρας UNESCO Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου), στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (Αθήνα), 14 Φεβρουαρίου 2001, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή της Σχολής, Στρατηγού κ. Α. Νικολοδήμου.

Το μάθημα ήταν αφιερωμένο στο 2000- Διεθνές Έτος για Έναν Πολιτισμό Ειρήνης.

Στο ακροατήριο (75 υψηλόβαθμοι αξιωματικοί) διανεμήθηκαν η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η "Διακήρυξη 2000" της UNESCO για τον Πολιτισμό Ειρήνης.

3. Τετράωρο μάθημα με θέμα σχετικό με τα ανωτέρω (βλ. 1 και 2) (από την ανωτέρω ομιλήτρια) στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (Θεσσαλονίκη), 1 Μαρτίου 2001, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή της Σχολής, Στρατηγού κ. Σπαχίδη.

Στο ακροατήριο (150 αξιωματικοί) διανεμήθηκε υλικό ενημερωτικό της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ, του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και η "Διακήρυξη 2000" της UNESCO.