Η Διεπιστημονική Ομάδα Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων της Έδρας UNESCO δημιουργήθηκε το 1986 –Διεθνές Έτος Ειρήνης– σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του Ινστιτούτου (πρώην Εργαστήριο) Εκπαίδευσης για την Ειρήνη. Από το 1986 μέχρι το 1993 η Ομάδα αυτή αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., οι οποίοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα της Καθηγ. Δήμητρα Παπαδοπούλου. Από το 1993 κ.ε., η Ομάδα έγινε διεπιστημονική. Τη συνιστούν φοιτητές/τριες ποικίλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστημίων (Ψυχολογίας, Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Νομικής, Ιατρικής, Ξένων Φιλολογιών κ.ά.) οι οποίοι παρακολουθούν το διατμηματικό-διεπιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα".

Από το 1986 μέχρι σήμερα τα μέλη αυτής της Ομάδας Νέων έχουν συμβάλει σημαντικά σε όλες τις εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του "Ινστιτούτου" και της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ..

Μερικές από τις δράσεις τους είναι οι ακόλουθες:

  • Μεταφράσεις στη γλώσσα μας εκπαιδευτικού υλικού χρήσιμου για τους εκπαιδευτικούς (π.χ. η Σύσταση του 1974 της UNESCO). Βοήθεια στις ποικίλες ανάγκες των εκδόσεών μας (π.χ. απομαγνητοφωνήσεις υλικού συνεδρίων κ.ά.). Συμβολή στη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ. της Έδρας UNESCO και του Ινστιτούτου.
  • Για να τιμηθεί το έργο των μελών της Ομάδας και η συμβολή τους στην εκπαίδευση για την Ειρήνη, η Έδρα UNESCO και το "Ινστιτούτο" οργάνωσαν μια Ημερίδα και ένα διήμερο Συνέδριο (1996, 1998) αφιερωμένα στο έργο της Ομάδας, με θέμα "Οι Νέοι για Έναν Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης". Στις εκδηλώσεις αυτές όλοι οι ομιλητές, οι προεδρεύοντες, τα μουσικά σύνολα και η Οργανωτική Επιτροπή ήταν αποκλειστικά μέλη της Ομάδας.
  • Επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια, μέλη της Ομάδας εκπροσώπησαν το "Ινστιτούτο" και την Έδρα UNESCO σε διεθνή Σεμινάρια Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή σε σχετικές διεθνείς Συναντήσεις Νέων για την Ειρήνη, με υποτροφίες που προσφέρουν στο Ινστιτούτο και στην Έδρα UNESCO διεθνείς Οργανισμοί και ΜηΚυ.Ο.
  • Από το 1997 κ.ε. η Ομάδα, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων της, επικέντρωσε κατεξοχή τη δραστηριότητά της στη διδασκαλία εννοιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ειρήνη στα σχολεία. Τα μέλη της Ομάδας των ετών 1997-98 ετοίμασαν (μετάφραση, επεξεργασία κ.λπ.) το υλικό των ασκήσεων (παιχνίδια βιωματικής μάθησης κ.ά.) για τις ανωτέρω εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούμε έχουν τους εξής στόχους: να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να αποκτήσουν συνείδηση της αλληλεξάρτησής τους, να εμβαθύνουν στις αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις και να αναζητούν τρόπους δημιουργικής επίλυσης των συγκρούσεων, να αντιλαμβάνονται τη διαφορά των εννοιών "δικαιώματα/υποχρεώσεις", "επιθυμίες και ανάγκες", να μαθαίνουν στην πράξη ποικίλα επιμέρους δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες και να εξοικειώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τα σχετικά κείμενα των διεθνών Οργανισμών. Επίσης, να μάθουν για τους Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Η.Ε., UNICEF, UNESCO, κ.ά.) και τον ρόλο τους στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων.

Τα μέλη της Ομάδας που μετέφρασαν και επεξεργάστηκαν το υλικό των ασκήσεων, από σχετικές εκδόσεις διεθνών Οργανισμών, είναι τα εξής:

Κ. Αϊβαζίδης (Τμήμα Βιολογίας), Π. Αλεξάκης (Παιδαγ. Τμήμα Δημοτ. Εκπαίδευσης), Ε. Διαμάντας (Τμήμα Βιολογίας), Δ. Ζάπρη (Παιδαγωγ. Τμήμα Νηπιαγωγών), Μ. Κουρελή (Παιδαγωγ. Τμήμα Νηπιαγωγών), Α. Μπέρσου (νηπιαγωγός, ηθοποιός), Π. Παναγιωτόπουλος (Τμήμα Βιολογίας), Ρ. Πασχαλίδου (Τμήμα Χημείας), Μ. Πετροπούλου (Τμήμα Ψυχολογίας), Μ. Ρεντζή (Παιδαγωγ. Τμήμα Νηπιαγωγών), Σ. Ρεντζή (Τμήμα Ψυχολογίας), Χ. Σάββα (Τμήμα Χημείας), Ε. Στεφανίδης (Τμήμα Φυσικής) και Ρ. Τρυποπούλου (Παιδαγ. Τμήμα Νηπιαγωγών).
Οι αναφερθέντες ήταν φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ.

Εκτός των ανωτέρω, συνέβαλαν, επίσης, ως εμψυχωτές στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, τα εξής μέλη της Ομάδας:

Ε. Γερομουσταλάκη (Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ.), Μ. Ζαχαροπούλου (νομικός), Α. Hourani (Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.), Ν. Καρακόλης (φυσικός), Χ. Κούλη (Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ.), Ε. Καραγεωργίου (ψυχολόγος, δασκάλα), Χ. Κυριαζόπουλος (αγιογράφος), Ε. Μαγγανάρη (γιατρός), Σ. Μαγγανάρη (Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ.), Μ. Ματθαιουδάκη (λέκτορας, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ.), Α. Μπέρσου (νηπιαγωγός, ηθοποιός), Ρ. Πασχαλίδου (χημικός), Β. Πλιόγκου (MSc Επιστήμες Αγωγής), Α. Ρέντζα (Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ.), Χ. Σάββα (χημικός), Ε. Στεφανίδης (φυσικός), Λ. Τίγκου (παιδαγωγός).