2008: Δραστηριότητες της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ για τα 60 χρόνια (1948-2008) της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Αναλυτικά η έκθεση

1997-2006: Έκθεση δραστηριοτοτήτων της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ.
Αναλυτικά η έκθεση