ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1. "50 χρόνια της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1948-1998", (Διεθνές Συνέδριο), 14-17 Μαΐου 1998 (Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και το Κέντρο Πληροφοριών του Ο.Η.Ε. (Αθήνα).

Έλαβαν μέρος ως προσκεκλημένοι ομιλητές 18 διακεκριμένες διεθνώς προσωπικότητες: αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών (Ο.Η.Ε., UNESCO, Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, ο Υπουργός Πολιτισμού κ .Ε. Βενιζέλος, Διευθυντές Ινστιτούτων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Διευθυντές Εδρών UNESCO, Καθηγητές Πανεπιστημίων, κ.ά.).

2. "Τα Πανεπιστήμια για Έναν Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης", (Διεθνές Συνέδριο), 2-4 Δεκεμβρίου 1999, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.

Στο Συνέδριο, πήραν μέρος ως προσκεκλημένοι ομιλητές 30 διακεκριμένες διεθνώς προσωπικότητες: αξιωματούχοι διεθνών Οργανισμών (UNESCO, Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες κ.ά.), Πρυτάνεις Ευρωπαϊκών και άλλων Πανεπιστημίων, Διευθυντές Εδρών UNESCO, Διευθυντές Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Κέντρο Σπουδών Ειρήνης, Εθνικό Ινστιτούτο της Ρουμανίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη, κ.ά.), Καθηγητές Α.Ε.Ι., εκπρόσωποι ΜηΚυ.Ο. (Σχολείο Όργανο για την Ειρήνη, Δίκτυο Πανεπιστημίων της Μαύρης Θάλασσας, κ.ά.).

Δελτίο Τύπου

3. "Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών στον Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης", (Πανελλήνιο Συνέδριο), 14-16 Δεκεμβρίου 2001, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.

Περιλήψεις Ομιλιών       Έκθεση Πεπραγμένων

4. "UNESCO - 60 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, τις επιστήμες και τον πολιτισμό", (Ημερίδα), 19 Μάιου 2006, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ

Δελτίο Τύπου

5. "1997-2007: Δέκα χρόνια της Έδρας UNESCO. Για έναν πολιτισμό ειρήνης και μη βίας", (Ημερίδα), 23 Απριλίου 2007, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.

Δελτίο Τύπου        Απολογισμός

6. "Μετανάστες στην Ελλάδα. Πραγματικότητα και προοπτικές", (Ημερίδα), 18 Δεκεμβρίου 2008, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.

Δελτίο Τύπου

7. "2011-Διεθνές Έτος Εθελοντών. Έμπνευση, Δράση, Κοινωνική Αλλαγή", (Ημερίδα), 4 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.

Δελτίο Τύπου

 

ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1. "Οι Νέοι για Έναν Πολιτισμό Ειρήνης", 7 Μαΐου 1998, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (Α.Π.Θ).

Έντεκα (11) μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Νέων της Έδρας UNESCO από διάφορα Τμήματα (Ψυχολογίας, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Χημείας, κ.ά.) έκαναν εισηγήσεις σχετικές με τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις διεθνείς σχέσεις, κ.ά.

2. "2000 - Διεθνές Έτος για τον Πολιτισμό Ειρήνης", 20 Απριλίου 2000 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα).

Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ιατρικής (Παιδιατρική Κλινική) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (Ελληνική ΜηΚυ.Ο.).

Οι εισηγητές εκπροσωπούσαν Πανεπιστήμια (Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διεθνείς Οργανισμούς όπως η UNICEF, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία, κ.ά.

3. "Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη. Για έναν πολιτισμό Ειρήνης και μη βίας", Στρογγυλό Τραπέζι, 9 Δεκεμβρίου 2002 (Αλεξανδρούπολη).

Οργανώθηκε από την Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ., το Παιδαγωγικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη.

4. "Η διδασκαλία της φιλοσοφίας και της αγωγής του πολίτη στη Γαλλία και την Ελλάδα: ένα διεπιστημονικό εγχείρημα", Στρογγυλό Τραπέζι, 30 Απριλίου 2004 (Θεσσαλονίκη).

Οργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, την Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου παρουσίασε το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ..

5. "Τα δικαιώματα του παιδιού. Παραβιάσεις και η προστασία τους. Διεθνείς Συμβάσεις και δράσεις πεδίου" (Στρογγυλή τράπεζα), 4 Απριλίου 2008, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ιστορίας, Μέγαρο Μπίλλη.

Δελτίου Τύπου