Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη ήταν εκπαιδευτική μη κερδοσκοπική Οργάνωση με έτος ίδρυσης το 1986 και έδρα του τη Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του Ινστιτούτου ήταν:

α) να κάνει γνωστή στην Ελλάδα και να προωθήσει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και
β) να συμβάλει στη διαμόρφωση φιλειρηνικής συνείδησης και μιας κοινής γνώμης που θα είναι ευαίσθητη στα προβλήματα της ανθρωπότητας και στις παραβάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην αλληλεξάρτηση των λαών της γης και την ενότητα όλων των ανθρώπων.

Δραστηριότητες

Α. Εκπαίδευση
Στο διάστημα 1986-1998 το Ινστιτούτο οργάνωσε:
α) Έναν ετήσιο κύκλο μαθημάτων,
β) Δέκα Ημερίδες και Συνέδρια, ενδεικτικά αναφέρονται:
   • "Το Σχολείο στην υπηρεσία της Ειρήνης" (1991, ΑΠΘ)
   • "Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα", (1993, ΑΠΘ) σε συνεργασία με το ΑΠΘ
   • "UNESCO και Πανεπιστήμια: εκπαίδευση για έναν πολιτισμό Ειρήνης" (1995, ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης ("Δημήτρια") για τα 50 χρόνια του ΟΗΕ

Σε αυτές τις συναντήσεις έγιναν περίπου 80 εισηγήσεις σε θέματα όπως:
   • Τεχνολογία και παγκόσμια αλληλεξάρτηση
   • Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα
   • Κοινωνικός αποκλεισμός
   • Ναρκωτικά κ.ά.

γ) Επτά Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών
δ) Το Ινστιτούτο εισήγαγε και δίδαξε την Εκπαίδευση για την Ειρήνη σε Σχολές Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Β. Έρευνα
Το Ινστιτούτο ασχολήθηκε με την έρευνα στα ελληνικά σχολικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ. Εκδόσεις
Το Ινστιτούτο εξέδωσε τα ακόλουθα βιβλία:
α) "Σύσταση του 1974 της UNESCO" κείμενο το οποίο και μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα
β) "Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα δικαιώματα του ανθρώπου"
γ) "Η εκπαίδευση για την Ειρήνη στην προσχολική αγωγή"
δ) "Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα"
Το Ινστιτούτο συνεργαζόταν με ευρύ δίκτυο συναφών Οργανισμών και Ιδρυμάτων σε πολλές χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Το Ινστιτούτο δεν ανήκε σε καμιά πολιτική, θρησκευτική ή φιλοσοφική ομάδα. Ήταν η μόνη κίνηση στην Ελλάδα που εργαζόταν για την Ειρήνη μέσα στην Εκπαίδευση και τους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Το Ινστιτούτο ήταν το ελληνικό Τμήμα Διεθνών Οργανισμών σε σχέση συμβουλευτικού οργάνου με τον ΟΗΕ, την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
• Η δραστηριότητα του Ινστιτούτου είχε χαρακτήρα διεπιστημονικό.
• Η δραστηριότητα του Ινστιτούτου βασιζόταν αποκλειστικά στην εργασία εθελοντών. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη δραστηριοποιούνταν στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και των Εκδόσεων.