Σκοπός της Έδρας UNESCO είναι, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Συμφωνίας για την ίδρυσή της, η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στον τομέα "Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Ειρήνη", σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες της Έδρας UNESCO προωθούν στο Πανεπιστήμιο και στις άλλες δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης τις αξίες ενός πολιτισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης και μη βίας και αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση σε αυτές των εκπαιδευτικών και της κοινής γνώμης. Η Έδρα UNESCO εντάσσεται στο Πρόγραμμα UNITWIN/UNESCO Chairs της UNESCO, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών δικτύων. Το Πρόγραμμα βασίζεται στο πνεύμα της πανεπιστημιακής αλληλεγγύης το οποίο απαιτείται ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία που οδηγεί σε ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς ανάμεσα σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιστημονικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Οι Έδρες UNESCO είναι το πιο επιτυχημένο τμήμα του προγράμματος UNITWIN/UNESCO Chairs και καλύπτουν ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πεδίων.